Finns det garage eller parkeringsplats?

Ja, det finns både ett parkeringshus och platser på gatan utanför husen i Mörbylund, men dessa har samfälligheten ansvar för.

Frågor om garage och parkeringsplats hänvisas till samfälligheten i Mörbylund. Läs mer på samfällighetens webbplats.

Det går också bra att kontakta dem direkt med frågor om parkering till adressen: parkering@morbylund.se