Får jag byta köksfläkt?

Ja, men enbart kolfilterfläktar får användas. Tryckande fläktar (fläktar med en motor i) som är kopplade till ventilationskanalen, skapar obalans i fläktsystemet och är därför inte tillåtna!