Delat ägande godkänns och det finns inga krav på minsta ägarandel.