Delat ägande, samt minsta ägarandel?

Delat ägande godkänns och det finns inga krav på minsta ägarandel.