Föreningsstämma – Är det viktigt att delta?

Som medlem i en bostadsrättsförening är du med och fattar beslut. Detta gör du genom att medverka vid såväl ordinarie föreningsstämma som vid extrastämmor.

Om du har något du skulle vilja ändra på så kan du lämna in en motion till föreningsstämman när som helst under året.

Efter de ordinarie punkterna på stämmans agenda så brukar det finnas tid för en frågestund vilket brukar vara uppskattat.

Den årliga stämman brukar hållas i april eller maj och vi brukar vara i hörsalen på Danderyds sjukhus.