Äger föreningen marken? När förvärvade föreningen fastigheten?

Ja. Föreningen köpte huset och marken 2010.