Innan du sätter igång med din renovering måste du och hantverkaren gemensamt fylla i och lämna in ett intyg till styrelsen. Detta är ett villkor för att få sätta igång renoveringsarbetet och för att eventuell reparationsfond ska kunna betalas ut. (De flesta lägenheter har redan förbrukat sin reparationsfond.)

Se till att du väljer en hantverkare som har kompetens och certifikat för de arbete som ska utföras. Det är också viktigt att du ser till att hantverkarna följer de rekommenderade tiderna för när man får utföra särskilt bullriga moment som tex att bila upp betong vid badrumsrenovering.

Vår fastighets betongbjälklag är lite olika byggt och risken att gå igenom är relativt stor. Kontakt måste tas med boende under och det ska stämpas (skyddas underifrån) så att inte bitar faller ner och slår sönder något i grannens badrum ifall man går igenom. Observera dock att det alltid krävs tillstånd av föreningen för bilning. Skälet för detta är att det är föreningen som har ansvaret för fastighetens bjälklag.

När renoveringen är klar ska du se till så att du får ett våtrumsintyg från hantverkaren. Det är viktigt att spara detta dokument. Det ska också medfölja lägenheten till nästa ägare om du säljer. Det ska även lämnas en kopia (digital eller pappersform) till styrelsen så att det kan sparas i en lägenhetsakt.

Inre reparationfond

För att begära uttag från den inre reparationsfonden krävs att du fyller i en blankett och skickar den till vår ekonomiska förvaltare Nabo tillsammans med kvitton från renoveringen.

Det bästa  sättet är att logga in med mobilt bank id på www.nabo.se och sen skapa ett ärende till nabo där man lägger upp kvitton och det ifyllda formulär som finns på vår webplats.

Stambyte

Föreningen utförde stambyte i fastigheten 2022/23 och då renoverades alla badrum/toaletter i fastigheten.

I samband med detta har nya stamlägen och rördragningar utförts så konsultera styrelsen innan man gör några ändringar/renoveringar som kan omfatta rördragning.

Läs mer om stambytet