Information om höjda avgifter i föreningen

För att finansiera det genomförda stambytet, tog föreningen upp nya lån på 60 miljoner kronor. På grund av en betydande höjning av marknadsräntan, har räntekostnaderna för dessa lån ökat. Dessutom har vi sett kostnadsökningar för fjärrvärme, fastighetsskötsel och andra fasta utgifter på grund av inflationen.

Dessa ökade kostnader, framförallt räntor och amorteringar, utgör nu en stor del av föreningens utgifter. För att uppnå balans mellan inkomster och utgifter, har styrelsen beslutat att höja avgiften med 10% från och med 1 januari 2024. Denna höjning förväntas ge en nödvändig balans i budgeten för 2024.

För hyresgästerna kommer avgiftshöjningen, som vanligt, att fastställas efter förhandlingar med Hyresgästföreningen under 2024.

Nytt elavtal 2024

En ytterligare förändring i januari 2024 är att vårt fasta elavtal, som tidigare erbjudit förmånliga priser, måste omförhandlas. Det exakta nya priset är ännu inte fastställt, men vi förväntar oss en höjning jämfört med de senaste årens priser. Detta innebär att kostnaden för elförbrukning som läggs på månadsaviseringen kommer att öka.

Styrelsen arbetar aktivt för att minska kostnader, bland annat genom att omförhandla avtal och konkurrensutsätta bankräntor. Vi uppmuntrar medlemmar att bidra genom att ta hand om fastigheten för att undvika onödiga reparationer. Gå gärna med i styrelsen eller i någon av föreningens arbetsgrupper!

Vid frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta styrelsen.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen