Ventilationskontroll vecka 44-45

Planerad OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll)

Läs mer om specifika datum och vad som ska utföras i vår senaste nyhet ”Tillträde till din bostad behovs för ventilationskontroll

Vi vill informera er om att styrelsen har bokat in en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) samt en rengöring av alla utgående ventilationskanaler (i kök och badrum) under vecka 44 och 45.

Det är av största vikt att vi genomför denna kontroll och rengöring för att säkerställa att ventilationen i fastigheten fungerar optimalt och för att uppfylla myndigheternas krav. Det är mycket viktigt att entreprenören får tillgång till alla lägenheter för att kunna utföra detta arbete korrekt.

Entreprenören kommer senare att dela ut mer specifik information till varje lägenhet. Denna information kommer att innehålla detaljer om exakt när och hur kontrollen och rengöringen kommer att genomföras i din specifika lägenhet. (Läs mer i vår senaste nyhet)

Vi ber er att hålla utkik i era brevlådor och att visa förståelse under denna period. Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta styrelsen.

info@brfsjukhuset3.se