Framgångsrik skyddsrums­renovering i vårt hus

Vi har nyligen genomfört en omfattande renovering av föreningens skyddsrum. Renoveringen syftade till att åtgärda bristerna som identifierades vid skyddsrumsbesiktningen som utfördes den 7 september 2022. Besiktningen gjordes av Richard Malm från Briab och följde en checklista från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

De åtgärder som har genomförts för att förbättra skyddsrummets funktion och säkerhet innefattar bland annat:

  1. Justering, smörjning och tätning av skyddsdörrar och gastäta dörrar.
  2. Underhåll av betongelement, skyddsplåtar och förvaring av lösa komponenter.
  3. Uppdatering och installation av ventilationsaggregat, övertrycksmätare och tilluftsdon.
  4. Anskaffning och förberedelse för montering av skärmväggar och dörrar för nya toaletter.

Sammanfattningsvis har det genomförts omfattande förbättringsåtgärder på skyddsrummet för att säkerställa dess funktion och säkerhet. Genom att uppdatera och underhålla skyddsrummets kritiska komponenter kan vi boende känna oss trygga och förberedda inför eventuella nödsituationer.

Det arbete som nu påbörjas är att ta fram en plan på hur skyddsrummet ska aktiveras. Det finns en grupp som jobbar med skyddsrumsfrågor som du gärna får gå med i om du vill bidra.­ Kontakta info@brfsjukhuset3.se