Uppdaterad parkeringsavgift

Från och med årsskiftet måste Samfälligheten betala moms på parkeringstjänster. För parkeringskunder ändras dock inte totalbeloppet av avgiften eftersom Samfälligheten har valt att sänka avgiften med samma procentsats som momsen. På avin kommer det anges att momsen ingår.

För mer information ber vi dig kontakta Samfälligheten
parkering@morbylund.se