Höjning av bostadsrätts-avgifter­

För att kompensera för ökade kostnaderna och höga räntor höjs avgifterna med 5% från den den 1 januari.

Fram tills nyligen har föreningen haft en stark ekonomi med stort överskott i kassan. Överskottet har använts till att betala av lånen för att ge utrymme till att ta nya lån och minska ränteutgifterna.

Det kraftigt förändrade marknadsläget med högre räntor påverkar nu föreningens ekonomi negativt och i kombination med att föreningen behöver ta upp 60 miljoner kr i nya lån för att finansiera stambytet så minskar överskottet. Ökade kostnader från fjärrvärme, vatten och andra tjänster påverkar också föreningens ekonomi åt det negativa.

Styrelsen måste agera för att föreningen långsiktigt skall ha en stabil ekonomi och kunna utföra de åtgärder som finns med i underhållsplanen. Vi anser att det är bättre att vara proaktiva och höja i små steg än att behöva höja i stora steg när det är sämre läge.

För att kompensera för ökade kostnaderna och höga räntor har styrelsen beslutat att avgifterna behöver höjas med 5% vilket kommer genomföras den 1 januari.

Beroende på hur räntan utvecklas det närmaste åren kan ytterligare höjningar behövas för att behålla positivt kassaflöde dvs att föreningen får in tillräckligt med pengar för att betala utgifterna.

Det skall också sägas att föreningen fortfarande har en god ekonomi och bra förutsättningar för att hantera kommande tidens utmaningar. Det finns 3 lediga hyresrätter som kan säljas när stambytet är klart vilket kommer inbringa tillskott i kassan.

Om du har frågor kring detta eller om föreningens ekonomi i stort så är du välkommen att höra av dig till styrelsen så skall vi göra vårt bästa för att svara.

Skicka dina frågor till info@brfsjukhuset3.se