Föreningens ekonomi är god

Föreningen har bra ekonomi men i och med det osäkra läget i Sverige och Europa ser vi över våra lån, avgifter och framtida utgifter.

Styrelsen band el-avtalet förra året vilket är en ekonomisk fördel eftersom vi inte betalar så mycket för elen. Däremot går räntorna upp på föreningens lån och med stambytet har föreningens lån ökat.

Styrelsen följer det ekonomiska läget noga och kommer gå ut med mer information ifall avgifterna måste höjas för att få ekonomin att gå ihop.

Är du intresserad av att engagerade dig i styrelsen så kan du kontakta valberedningen@brfsjukhuset3.se.