Vatten- och el-avstängning

29 juni är vattnet avstängt i samtliga portar under större delen av dagen. Det är ett bra tillfälle att öva på er beredskap. Fyll stora kärl med vatten så att ni har det tillgängligt. Vattnet beräknas vara tillbaka efter klockan 18:00.

Port 27: El-avstängning den 30 juni

Detta är annonserat i portarna och kommer ske kl 08-16.  Hissarna fungerar som vanligt.

5 Juli målas nya parkeringslinjer

Samfälligheten tar hjälp av AIMO Park med att måla upp parkeringslinjen i området. Vissa platser kommer vara avstängda. Vänligen respektera avstängningarna så resultatet blir bra.