Ta chansen att gå med i styrelsen

Hej! Det är vi som är valberedningen!

Vi går just nu runt och ringer på dörrar för att informera om och leta nya medlemmar till styrelsen. Är du intresserad så tveka inte att kontakta oss via mail eller Facebook eller prata med oss om ni ser oss i huset.

Har du åsikter om hur gårdarna och parkeringarna ska hanteras är det här ett ypperligt tillfälle att få mycket inflytande! Bostadsrättsföreningens styrelse behöver nya medlemmar.

Vi behandlar frågor som rör allt från stambytet och sophantering till blommorna och lekplatserna på gårdens utformning. Bostadsrättsföreningen och samfällighetens existens bygger helt på att medlemmarna i föreningen (de som bor i huset) på olika sätt engagerar sig så att huset och området runt omkring kan skötas på bästa sätt. Här finns ett tillfälle att dra sitt strå till stacken!

Uppdraget är inte speciellt betungande och är ett väldigt bra sätt att lära känna boende i alla tre fastigheterna i Mörbylund.

E-post: valberedningen@brfsjukhuset3.se