Månadsbrev från NCC & Aros Bostad

Denna nyhet är skriven av NCC och Aros bostad.

Nedan kommer en kortare beskrivning över vad som kommer ske på projektet under veckorna 46-51.

Som kommunicerat tidigare i veckan går produktionen in i en ny fas med sprängning och borrning för detta.

Generellt gäller att vi under hela bygget kommer ha mycket trafik i området. Ha därför extra uppsikt över barn och var rädda om er. En olycka är en olycka för mycket.

De tider och arbetsmoment som presenteras nedan är preliminära och kan komma att ändras.

 • V46
  • Blåsa berg
  • Komplettering av spontning
  • Borrning för sprängning
  • Komplettering av spontning
  • Jordschakt
 • V47
  • Blåsa berg
  • Komplettering av spontning
  • Borrning för sprängning
  • Sprängningsarbeten
  • Jordschakt
 • V48
  • Blåsa berg
  • Borrning för sprängning
  • Sprängningsarbeten
  • Jordschakt
  • Bergschakt
 • V49
  • Blåsa berg
  • Borrning för sprängning
  • Sprängningsarbeten
  • Jordschakt
  • Bergschakt
 • V50
  • Blåsa berg
  • Borrning för sprängning
  • Sprängningsarbeten
  • Bergschakt
 • V51
  • Blåsa berg
  • Borrning för sprängning
  • Sprängningsarbeten
  • Bergschakt