Biblioteket blir tillfälliga toaletter

Bokhörnan i förrummet till tvättstugan kommer utrymmas vecka 44. I det utrymmet kommer tillfälliga toaletter och duschar byggas upp som ska användas under stambytet. Övriga ställen där det kommer finnas tillfälliga duschar och toaletter informeras om senare.

Ta tillfället de närmsta veckorna att besöka biblioteket och ta med några intressanta böcker. Efter stambytet är det möjligt att biblioteket återställs om så önskas.

Hur ofta använder du biblioteket?