Månadsbrev från NCC & Aros Bostad

Denna nyhet är skriven av NCC & Aros Bostad.

Hej grannar

Hösten kryper sig närmare oss men vi jobbar på ändå. Med mörkret kommer nya utmaningar och vi kommer sätta upp belysning på området som kommer lysa under arbetstid. Eftersom vi har mycket trafik in och ut från området tänk gärna på att vara lite uppmärksam kring området.

Som vanligt kan ni alltid få tag på oss via vår e-post Invernesskv1@ncc.se

Vi vill även be er ha förståelse för dom stora fartygsplåtarna som ligger på cykelvägen, dom är till för att förhindra olyckor och er säkerhet. Nedan kommer en kortare beskrivning över vad som kommer ske på projektet under veckorna 41-46.

Generellt gäller att vi under hela bygget kommer ha mycket trafik i området. Ha därför extra uppsikt över barn och var rädda om er. En olycka är en olycka för mycket.

De tider och arbetsmoment som presenteras nedan är preliminära och kan komma att ändras.


V.42

 • #3 – Spontningsarbeten
 • #1 och 3 – Borrning av stag
 • #3 – Jordschakt

V.43

 • #1 och 3 – provdragning av stag på sponten
 • #3 – Spontningsarbeten
 • #3 – Jordschakt
 • #1 – Borrning av stag

V.44

 • #2 – Jordschakt
 • #3 – Spontningsarbeten

V.45

 • #2 – Jordschakt
 • #2 – Blåsning av berg
 • #1 och 3 – Provdragning av stag för spont

V.46

 • #2 – Start för förberedande sprängningsarbeten
 • #2 – Borrar dynamithål i berg
 • #2 – blåsa berg