Månadsbrev från NCC & Aros Bostad

Denna nyhet är skriven av NCC & Aros Bostad.

Hej grannar!

Som ni säkert har märkt så har vi dragit igång med den nya etappen Inverness Kv.2 nu efter sommaren, jättekul tycker vi. Men som vanligt kan ni alltid få tag på oss via vår e-post. invernesskv1@ncc.se  

I det närmaste så är det grundläggningsarbeten som kommer ta fart för den nya etappen. Det innebär att vi ska bygga två olika spont, en borrad och en slagen. Parallellt pågår också schaktarbeten då vi ska göra plats för ett nytt garage med två våningar. Vi kommer även använda en kompressor för att blåsa rent berg som förberedande arbete inför kommande sprängningsarbeten.   

För att lätt få tag på någon ansvarig i projektet har vi skapat en egen e-postadress. Hör av er med frågor och kommentarer till invernesskv1@ncc.se

Nedan kommer en kortare beskrivning över vad som kommer ske på projektet under veckorna 35-40. 

Generellt gäller att vi under hela bygget kommer ha mycket trafik i området. Ha därför extra uppsikt över barn och var rädda om er. En olycka är en olycka för mycket.

De tider och arbetsmoment som presenteras nedan är preliminära och kan komma att ändras.


V.36

 • #1 – Borrning av stålrör till Berlinersponten
 • #1 – Svets av stålark på Berlinersponten
 • #3 – Start för slagen spont på östra sidan av byggområdet 
 • #2 – Jordschakt

V.37

 • #1 – Borrning av stag på Berlinsponten 
 • #1 – Svets av stålark på Berlinersponten 
 • #1 – Svets av hammarbandsbalk på Berlinsponten
 • #3 – Schakt för hammarbandsbalk på Larsensponten
 • #2 – Jordschakt 

V.38

 • #1 – Svetsning av stålark på Berlinerspont 
 • #3 – Hammarbandsbalk Larsenspont 
 • #2 – Blåsa berg med kompressor 
 • #2 – Jordschakt

V.39

 • #2 – Blåsning av berg
 • #1&3 – Provdragning av stag för spont 
 • #2 – Jordschakt 

V.40

 • #2 – Start för förberedande sprängningsarbeten 
 • #2 – Borrar dynamithål i berg 
 • #2 – blåsa berg