Månadsbrev från NCC & Aros Bostad

Nyhetsbrev från Aros Bostäder och NCC

Hej grannar Sommaren är här och det är dags att stänga för semester. Vår bedömning har varit att ett kontinuerligt månadsbrev har varit obefogat, men nu är det dags för extra info igen.

Som vanligt kan ni alltid få tag på oss via vår e-post invernesskv1@ncc.se.

Det har varit lugnt med ovälkomna kvälls- & helgbesök senaste tiden. Då bygget stänger för semester under v 29-31 vet vi att aktiviteten bland buset brukar gå upp och ber er återigen att vara våra extra ögon på projektet och kontakta polisen om ni ser något misstänkt.

Vi arbetar med ett öppnande av de nya gång- och cykelvägarna i området. För gång- och cykelvägen mellan Mörbylund och Klostervägen bistår vi kommunen med uppfyllnad och justering av ytor där slutligt färdigställande kommer ske av kommunen efter semestern och därmed ett öppnande av vägen.

För gång- och cykelvägen mellan Mörbylund och bron över E18 kvarstår mindre asfaltering som planeras utföras närmsta veckorna för att därefter öppna upp vägen. Se Gult område nedan på kartan.

Under avslutningen av etapp 1 kommer Aros att ha följande inflyttningsveckor:

  •   Gärdes Backe 3C (trph 2): vecka 34
  •   Gärdes Backe 3D (trph 3): vecka 36
  •   Gärdes Backe 3E (trph 4): vecka 43

Info om Invernesshöjden etapp 2

Under augusti månad så kommer Aros och NCC att påbörja byggnationen av Invernesshöjdens andra kvarter. Det kommer att ligga norr om, och i direkt anslutning till, den första etappen.

Etapp 2 består av 153 lägenheter, som upplåtes i bostadsrättsform, fördelade på fem stycken trapphus och bygger fem till nio våningar ovan mark, inklusive entréplan. Under mark byggs två våningar garage och källarplan.

Gestaltningen följer principerna från den första etappen och det är samma arkitekt som har ritat den andra etappen. Markarbetena kommer att starta cirka vecka 31-32 (rött område på kartan).

Vi börjar lugnt med att etablera maskiner och under vecka 34 planerar vi att börja sponta för schaktning samt sprängning. Den andra etappen beräknas vara färdigställd under 2024.