Omröstningen för stambytet är klar

  • Röstningsdeltagande: 98 av 136 (72 procent).
  • 88 godkänner förslaget om stambyte (punk 10a).
  • 87 godkände att föreningen övertar medlemmens underhållsansvar (punkt 10b).

Totalt är det 136 röstberättigade i föreningen. Av dem var det 98 stycken som röstade om föreningens förslag till stambyte. Det var 88 som röstade JA till föreningens förslag (punkt 10a) och 87 röster godkände att föreningen övertar medlemmens underhållsansvar under ombyggnadstiden (punkt 10b).

Styrelsens förslag är därmed godkänt och stambytesprojektet kommer fortsätta. Vi tackar alla som röstat och ställt frågor eller kommit med förslag. Vi hoppas detta projekt kommer till nytta för alla.

Nästa steg
  • Hyresgäster kommer få separat information inom kort.
  • Styrelsen och arbetsgruppen kommer jobba vidare med detaljplanering för projektet.
  • Ni som inte röstat JA till stämmans förslag eller inte röstat måste nu lämna godkännande i efterhand. Styrelsen återkommer med detaljer om detta.