Månadsbrev från NCC & Aros Bostad – Mars

Denna nyhet är skriven av NCC & Aros Bostad

Hej grannar. Nu går vi mot ljusare tider igen. Vi på projektet har varit dåliga att skicka ut månadsbrevet den sista tiden och det ber vi om ursäkt för. Men som vanligt kan ni alltid få tag på oss via vår e-post. invernesskv1@ncc.se  

Under mars-april fortsätter arbetena med fasad, stomkomplettering och inredning. Under april kommer även finplanering på innergård samt runt husen påbörjas. Dessa arbeten innebär att vi vissa dagar blir tvungna att stänga av den södra delen av GC-vägen upp till bron över E18. Självklart försöker vi minimera antalet dagar med avstängning.

Fortande kvarstår problemet med att obehöriga tar sig in på arbetsplatsområdet genom att klippa upp vårt staket under kvällar och helger. I samband med dessa intrång har vi blivit utsatta för kabel- och lampstölder samt vandalisering så som klotter, tömda brandsläckare osv. Håll gärna ett fortsatt vakande öga och tveka inte att kontaktat polisen om ni ser något utanför vår ordinarie arbetstid. 

För att lätt få tag på någon ansvarig i projektet har vi skapat en egen e-postadress. Hör av er med frågor och kommentarer till Invernesskv1@ncc.se

Nedan kommer en kortare beskrivning över vad som kommer ske på projektet under veckorna 11-17. Generellt gäller att vi under hela bygget kommer ha mycket trafik i område #4 (gult). Ha därför extra uppsikt över barn och var rädda om er. En olycka är en olycka för mycket. De tider och arbetsmoment som presenteras nedan är preliminära och kan komma att ändras.

V.11

 • #2 – Lossningsplats av material ”flaggvakt vid lotsning av lastbilar”
 • #3 – Inredning Trapphus 1 & 2
 • #3 – Stomkomplettering Trapphus 3 & 4
 • #3 – Innergård Trapphus 1 & 2
 • #3 – Fasad Baksida mot E18 

V.12

 • #2 – Lossningsplats av material ”flaggvakt vid lotsning av lastbilar”
 • #3 – Inredning Trapphus 1 & 2
 • #3 – Stomkomplettering Trapphus 3 & 4
 • #3 – Innergård Trapphus 1 & 2
 • #3 – Fasad Baksida mot E18 

V.13

 • #2 – Lossningsplats av material ”flaggvakt vid lotsning av lastbilar”
 • #3 – Inredning Trapphus 1 & 2
 • #3 – Stomkomplettering Trapphus 3 & 4
 • #3 – Innergård Trapphus 1 & 2
 • #3 – Fasad Baksida mot E18 

V.14

 • #2 – Lossningsplats av material ”flaggvakt vid lotsning av lastbilar”
 • #3 – Inredning Trapphus 2 & 3
 • #3 – Stomkomplettering Trapphus  4
 • #3 – Innergård Trapphus 1 & 2
 • #3 – Fasad Baksida mot E18 

V.15

 • #2 – Lossningsplats av material ”flaggvakt vid lotsning av lastbilar”
 • #3 – Inredning Trapphus 2 & 3
 • #3 – Stomkomplettering Trapphus  4
 • #3 – Innergård Trapphus 2 & 3
 • #3 – Fasad Baksida mot E18 

V.16

 • #2 – Lossningsplats av material ”flaggvakt vid lotsning av lastbilar”
 • #3 – Inredning Trapphus 2 & 3
 • #3 – Stomkomplettering Trapphus  4
 • #3 – Innergård Trapphus 2 & 3
 • #3 – Fasad Baksida mot E18 

V.17

 • #2 – Lossningsplats av material ”flaggvakt vid lotsning av lastbilar”
 • #3 – Inredning Trapphus 2 & 3
 • #3 – Stomkomplettering Trapphus  4
 • #3 – Innergård Trapphus 2 & 3
 • #3 – Fasad Baksida mot E18