Klotterblock i tvättstugan

Det finns ett klotterblock i tvättstugan där du kan lämna förslag eller önskemål.

Styrelsen går igenom synpunkterna vid varje styrelsemöte. Är det viktiga saker eller något som rör en viss del av huset så är det bra att du även skickar e-post till styrelsen på info@brfsjukhuset3.se. Vid önskemål om större förändringar så kan du skriva en motion till stämman.

Kontakta styrelsen om det är en specifik fråga så att vi får lite mer information än vad som skrivs på blocket. Vi läser allt, men ibland saknas det viktig information för att vi ska kunna göra något.

När det gäller utemiljön och parkeringen så är det Samfälligheten som har hand de områdena, kontakta gärna dem om du har synpunkter eller frågor som rör området.