Vill du engagera dig i föreningen och huset?

Nu börjar vi så sakta närma oss årsstämman som hålls varje vår och valberedningen har satt igång med arbetet att samla ihop medlemmar till nästa års styrelse, valberedning och samfällighet.

Engagemang i föreningen kan innebära allt från att ha kontakt med hantverkare som arbetar i huset till att planera och plantera rabatter, leta nya medlemmar i valberedningen eller att vara kassör. Det finns också flera arbetsgrupper inom specifika områden som t.ex. stambyte eller bredband. Engagemanget är både trevligt, ger en möjlighet att påverka ditt boende och är ett mycket bra sätt att lära känna sina grannar! 

Om du är intresserad eller vet någon som skulle kunna vara det så ta kontakt med någon av oss i valberedningen vi e-post! 

Vi kommer också att ha ett digitalt informationsmöte i februari där den som är intresserad kan få höra från styrelsens medlemmar om hur arbetet brukar se ut och gå till.

valberedning@brfsjukhuset.se