Ny parkerings­entreprenör

Vid månadsskiftet januari/februari 2021 får Samfälligheten en ny parkeringsentreprenör som heter Aimo Park.

Boende som har behov av parkeringstillstånd ska ansöka om detta genom att fylla i följande webbformulär om boendeansökan för 2021.

Observera! Boendetillståndet som gäller för 2020 kommer även gälla fram till januari 2021 för att underlätta bytet mellan Apcoa och Aimo.

För att få boendetillstånd från och med februari och framåt ska ansökan göras så snart som möjligt, dock senast den 5 januari 2021. Saknar du tillgång till Internet finns blanketter att fylla i för hand vid brevlådan i port 19, där du sedan lämnar blanketten.

Samtliga boende som önskar boendetillstånd 2021 behöver fylla i blanketten.

Observera! Under januari månad kommer du inte behöva ha en boendetillståndslapp – detta för att underlätta bytet mellan Apcoa och Aimo.

För att få boendetillstånd från och med februari och framåt ska boendeansökan göras så snart som möjligt, dock senast den 5 januari 2021.

Det går givetvis bra att mejla samfalligheten@morbylund.se om ni undrar över något!