Hur är värmen i din lägenhet?

Har du en lagom temperatur i din lägenhet?

Föreningen bytte system för att hantera värmen i elementen förra året. Elementen är påslagna året runt. Det är stor skillnad på värmen i huset eftersom föreningen mäter temperaturen i några lägenheter och värmen sänks eller ökas utifrån den temperaturen.

Har du kallt i din lägenhet? Mät med en termometer och kontakta styrelsen. Om elementen är kalla kan du behöva lufta dina element för att de ska bli varma.