Skriv dina förslag i blocket vid tvättstugan

Har du en lysande idé på hur saker kan bli bättre, eller är du missnöjd över att något inte funkar? Nu finns det ett klotterblock i tvättstugan där du kan lämna synpunkter eller önskemål.

Styrelsen går igenom synpunkterna vid varje styrelsemöte. Är det viktiga saker eller något som rör en viss del av huset så är det bra att du skriver det, och även skickar e-post till styrelsen på info@brfsjukhuset3.se. Vid önskemål om större förändringar så kan du skriva en motion till stämman.

När det gäller utemiljön och parkeringen så är det Samfälligheten som har hand de områdena, kontakta gärna dem om du har synpunkter eller frågor som rör området.