Månadsbrev från NCC & Aros Bostad – Oktober

Denna nyhet är skriven av NCC och Aros Bostad

Hej grannar

Hösten har kommit igång lite smått med kallare väder och mörkare kvällar.


Under okt-nov kommer vi avsluta arbetena med stommen och gå över till tak, fasad och inredning.
Vi har fortande problem med att obehöriga tar sig in på arbetsplatsområdet under kvällar och helger. I
samband med dessa intrång har vi blivit utsatta för kabelstöld och vandalisering så som klotter, tömda
brandsläckare osv. Håll gärna ett fortsatt vakande öga och tveka inte att kontaktat polisen om ni ser
något utanför vår ordinarie arbetstid.


För att lätt få tag på någon ansvarig i projektet har vi skapat en egen e-postadress. Hör av er med frågor
och kommentarer till Invernesskv1@ncc.se

Nedan kommer en kortare beskrivning över vad som kommer ske på projektet under veckorna 37-41.
Generellt gäller att vi under hela bygget kommer ha mycket trafik i område #4 (gult). Ha därför extra
uppsikt över barn och var rädda om er. En olycka är en olycka för mycket.


De tider och arbetsmoment som presenteras nedan är preliminära och kan komma att ändras.


V.42
 #2 – Lossningsplats av material ”flaggvakt vid lotsning av lastbilar”
 #3 – Gjutning innerväggar, Montering ytterväggar och Bjälklag Trapphus 2
 #3 – Tak och fasadjobb startar Trapphus 1


V.43
 #2 – Lossningsplats av material ”flaggvakt vid lotsning av lastbilar”
 #3 – Gjutning innerväggar, Montering ytterväggar och Bjälklag Trapphus 2
 #3 – Tak fasad Trapphus 1

V.44
 #2 – Lossningsplats av material ”flaggvakt vid lotsning av lastbilar”
 #3 – Stomkomplettering Trapphus 1
 #3 – Tak fasad Trapphus 1


V.45
 #2 – Lossningsplats av material ”flaggvakt vid lotsning av lastbilar”
 #3 – Stomkomplettering Trapphus 1
 #3 – Tak fasad Trapphus 1

V.46
 #2 – Lossningsplats av material ”flaggvakt vid lotsning av lastbilar”
 #3 – Stomkomplettering Trapphus 1
 #3 – Tak fasad Trapphus 2


Projekt Inverness Kv.1
Månadsbrev okt 2020