Månadsbrev från NCC & Aros Bostad – Augusti

Denna nyhet är skriven av NCC och Aros Bostad

Hej goda grannar

Sommarvärmen har passerat och hösten står för dörren. Vi hoppas att ni har haft en bra sommar under dom förutsättningar som nu vi befinner oss i gällande Covid-19.

Under hösten kommer vi successivt avsluta arbetet med stommen och gå över till tak, fasad och inredning. Vi på projektet vill även passa på att tacka er i allmänheten som har kontaktat polisen under ett pågående inbrott i våra verktygscontainrar. Tyvärr blev vi av med lite men det hade blivit betydligt mera om inte någon av er hade kontaktat polisen.

Håll gärna ett fortsatt vakande öga och tveka inte att kontaktat polisen om ni ser något utanför vår ordinarie arbetstid.

För att lätt få tag på någon ansvarig i projektet har vi skapat en egen e-postadress. Hör av er med frågor och kommentarer till invernesskv1@ncc.se

Nedan kommer en kortare beskrivning över vad som kommer ske på projektet under veckorna 37-41.

Generellt gäller att vi under hela bygget kommer ha mycket trafik i område #4 (gult). Ha därför extra uppsikt över barn och var rädda om er. En olycka är en olycka för mycket.

De tider och arbetsmoment som presenteras nedan är preliminära och kan komma att ändras.

V.37
  • #2 – Lossningsplats av material ”flaggvakt vid lotsning av lastbilar”
  • #3 – Gjutning innerväggar, Montering ytterväggar och Bjälklag Trapphus 4
V.38
  • #2 – Lossningsplats av material ”flaggvakt vid lotsning av lastbilar”
  • #3 – Gjutning innerväggar, Montering ytterväggar och Bjälklag Trapphus 1
V.39
  • #2 – Lossningsplats av material ”flaggvakt vid lotsning av lastbilar”
  • #3 – Gjutning innerväggar, Montering ytterväggar och Bjälklag Trapphus 2 och 3
V.40
  • #2 – Lossningsplats av material ”flaggvakt vid lotsning av lastbilar”
  • #3 – Gjutning innerväggar, Montering ytterväggar och Bjälklag Trapphus 3 och 4
V.41
  • #2 – Lossningsplats av material ”flaggvakt vid lotsning av lastbilar”
  • #3 – Gjutning innerväggar, Montering ytterväggar och Bjälklag Trapphus 4