Fönster och balkongdörrar

Kontrollera dina fönster och balkongdörrar. Fungerar de som de ska? Går de att öppna utan att det skrapar emot?

Om något är fel så hör av dig till styrelsen så att vi kan åtgärda eventuella fel samtidigt.

info@brfsjukhuset3.se