Nya styrelsen – här är förslaget från val­beredningen

Här är förslaget från valberedningen på föreningens nya styrelse. Du kan stå bakom valberedningens förslag eller komma med synpunkter på årsstämman den 9 juni.

Styrelsen kan bestå av 3-9 ledamöter och 0-9 suppleanter.

Ledamöter

 1. Anders Olsson, Mbl 27, 6 tr
 2. Filip Moss, Mbl 25, 8 tr
 3. Laszlo Bartha, Mbl 23, 7 tr
 4. Mikael Angelstam, Mbl 23, 9 tr

Suppleanter

 1. Ulla Bramberg, Mbl 27, 3 tr
 2. Camilla Brage, Mbl 23, 6 tr
 3. Adam Moberg, Mbl 27, 6 tr
 4. Nicklas Opedal, Mbl 23, 3 tr
 5. Linnéa Faming, Mbl 27, 5 tr
 6. Gabriel Palma, Mbl 27, 4 tr

Valberedningen
valberedningen@brfsjukhuset3.se

 1. Eva Lundberg, (sammankallande) Mbl 27, 10 tr
 2. Bodil Andersson, Mbl 27, 6 tr
 3. Ulrika Mandell, Mbl 25, 7 tr
 4. Erik Elvkull, Mbl 27, 4 tr

Arvoden

Valberedningens förslag till arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår är 194 700 kr.

Extra pott för arbetsgruppen som jobbar med stamrenovering:

 • 50 000 kr för 2020/2021
 • 100 000 kr för 2021/2022
 • 50 000 kr för 2022/2023.

Revisor arvoderas enligt nedlagd tid.