Månadsbrev från NCC & Aros Bostad – Maj

Denna nyhet är skriven av NCC och Aros Bostad.

Hej

Världen är fortfarande skakig pga Covid-19. Mitt i allt detta gör vi allt vi kan för att fortsätta byggnationen av Inverness Kv1. Vi håller fortfarande tidplan och har varit förskonade från stora sjukskrivningstal. Vår förhoppning är att detta håller i sig.

Som ni märker växer kvarteret från vecka till vecka. Våningarna byggs på med ca 1 per månad och arbetet är repetitivt. Det mest ovanliga framåt blir att NCC Infra kommer att dra upp den spont som suttit runt bygget för att kunna anlägga grunden. Detta kommer att orsaka en del oväsen och markvibrationer. Efter det kommer den sista återfyllningen att ske och i slutet av maj ska det arbetet vara färdigställt. Parkeringen närmast Klostervägen 5B kommer att vara fortsatt avstängd under detta arbete.

För att lätt få tag på någon ansvarig i projektet har vi skapat en egen e-postadress. Hör av er med frågor och kommentarer till Invernesskv1@ncc.se

Nedan kommer en kortare beskrivning över vad som kommer ske på projektet under veckorna 20-24

De tider och arbetsmoment som presenteras nedan är preliminära och kan komma att ändras.

V.20

 • #2 – Lossningsplats av material ”flaggvakt vid lotsning av lastbilar”
 • #3 – Gjutning innerväggar, Montering ytterväggar och Bjälklag Trapphus 4
  • Mån-ons, uppdragning av spont runt hela kvarteret
  • Återfyllning runt Källare

V.21

 • #2 – Lossningsplats av material ”flaggvakt vid lotsning av lastbilar”
 • #3 – Gjutning innerväggar, Montering ytterväggar och Bjälklag Trapphus 1
  • Återfyllning runt Källare

V.22

 • #2 – Lossningsplats av material ”flaggvakt vid lotsning av lastbilar”
 • #3 – Gjutning innerväggar, Montering ytterväggar och Bjälklag Trapphus 2
  • Återfyllning runt Källare

V.23

 • #2 – Lossningsplats av material ”flaggvakt vid lotsning av lastbilar”
 • #3 – Gjutning innerväggar, Montering ytterväggar och Bjälklag Trapphus 3
  • NCC Infra avslutar återfyllningen och lämnar projektet

V.24

 • #2 – Lossningsplats av material ”flaggvakt vid lotsning av lastbilar”
 • #3 – Gjutning innerväggar, Montering ytterväggar och Bjälklag Trapphus 4