Rapportera in skador på din balkong

Har du noterat sprickor eller skador på din balkong? Under 2020 planerar styrelsen att utföra en del underhåll på balkongerna och därför behövs ytterligare information från boende.

Om du har en skada på balkongen, skicka in bilder från golv till tak med en beskrivning på:

  1. Skadans storlek
  2. Vilken balkong det gäller
  3. Om skadan ändrat sig senaste tiden

Bilder/info om balkongskadan skickas till styrelsens epost info@brfsjukhuset3.se . Om du inte kan ta bilder så lägg en lapp i föreningens brevlåda med beskrivning av skadorna.

De som tidigare rapporterat in skador på balkonger behöver inte göra det igen.