Månadsbrev från NCC & Aros Bostad -April

”I dessa tider blir vi alla på något sätt påverkade av Covid-19, så klart även NCC och bygget av Inverness Kv1. Vi har ännu inte behövt göra några större justeringar i tidplanen, vårt material och våra underentreprenörer lyckas hålla igång produktionen och sjukfrånvaron är än så länge hanterbar. Det betyder att vi kan fortsätta producera nästan ett helt våningsvarv per månad!

Den närmaste tiden kommer parkeringen norr om bygget bli drabbat av nedstängning pga schaktarbeten. Mer information om detta samt kontaktuppgifter till ansvarig arbetsledare hittar ni på sidan 3 i månadsbrevet. Detta medför bekymmer för några, men är oundvikligt. Detta arbete måste utföras för att uppförandet av huset ska kunna fortsätta. Vi hoppas på förståelse och kommer att besvara uppkomna frågor så gott vi förmår.

Vänligen

NCC:s platsledning”

Nu är snart våren här med varmare väder och längre dagar. Vi fortsätter som planerat fast vi är inne i en tid med många svårigheter i vårt samhälle och omvärld.

Den tid som är framåt kommer vårt huvudfokus ligga på att producera trapphusen 1-4. Under dom kommande månaderna kommer huset att växa fram med ca 1 vån i månaden. Parkeringen kommer att stängas av närmast Klostervägen 5B mellan 6/4 tom 30/4–20 pga schaktningsarbeten. Tillstånd ifrån kommunen finns. Se separat bifogat dokument.

För att lätt få tag på någon ansvarig i projektet har vi skapat en egen e-postadress. Hör av er med frågor och kommentarer till Invernesskv1@ncc.se

Nedan kommer en kortare beskrivning över vad som kommer ske på projektet under veckorna 17-21

De tider och arbetsmoment som presenteras nedan är preliminära och kan komma att ändras.

V.17

 • #2 – Lossningsplats av material ”flaggvakt vid lotsning av lastbilar”
 • #3 – Gjutning innerväggar, Montering ytterväggar och Bjälklag Trapphus 1
 • #1 – Montering av Bjälklag innergård
 •         Återfyllning runt Källare

V.18

 • #2 – Lossningsplats av material ”flaggvakt vid lotsning av lastbilar”
 • #3 – Gjutning innerväggar, Montering ytterväggar och Bjälklag Trapphus 2
 • #1 – Montering av Bjälklag innergård
 •          Återfyllning runt Källare

V.19

 • #2 – Lossningsplats av material ”flaggvakt vid lotsning av lastbilar”
 • #3 – Gjutning innerväggar, Montering ytterväggar och Bjälklag Trapphus 3
 •          Återfyllning runt Källare

V.20

 • #2 – Lossningsplats av material ”flaggvakt vid lotsning av lastbilar”
 • #3 – Gjutning innerväggar, Montering ytterväggar och Bjälklag Trapphus 4
 •          Återfyllning runt Källare

V.21

 • #2 – Lossningsplats av material ”flaggvakt vid lotsning av lastbilar”
 • #3 – Gjutning innerväggar, Montering ytterväggar och Bjälklag Trapphus 1
 •          Återfyllning runt Källare

INFO ANG BYGGNATION AV INVERNESS KV1

From 6/4 tom 30/4-20 kommer parkeringen vara avstängd närmast Klostervägen 5B pga schaktningsarbeten.

Vid frågor kontakta Sam Askari

0706322560

sam.askari@ncc.se