Inställt! – Info om styrelse­arbete

Mötet inställt pga risken för Covid-19.

Valberedningen kommer att ta kontakt med er som har visat intresse.

Har du frågor så kontakta valberedningen.

valberedningen@brfsjukhuset3.se

—————————-

Välkommen till info- och frågestund om styrelsearbetet, samfälligheten och valberedningen!

Undrar du hur det är att vara med i styrelsen, valberedningen eller någon av de arbetsgrupper som finns i föreningen? Är du intresserad och skulle vilja engagera dig? Då är du välkommen på informationsträff nu på torsdag!

Vi har gått runt och knackat dörr för att hitta nya kandidater till kommande mandatperiod för styrelsen. Utgångsläget ser bättre ut i år jämfört med föregående år, och i år söker vi främst suppleanter.

19 mars kl 19:00 i föreningslokalen Mörbylund 25, plan 2 i gången mot baksidan.