Säkerhetsgrupp – Fasad mm

Vill du vara med i en säkerhetsgrupp? En arbetsgrupp som tittar över säkerheten i huset. Saker att titta på är bl. a. tegelfasaderna och lås mm.

Kontakta valberedningen eller styrelsen.