Vill du vara med i styrelsen?

Det närmar sig föreningsstämma och det är dags att styrelsen väljs för en ny mandatperiod. Utgångsläget ser bättre ut i år, och valberedningen söker främst suppleanter.

Dörrknackning kommer att starta från och med nu och har du frågor om vad det innebär att vara med i styrelsen kan du mejla oss via valberedningen@brfsjukhuset3.se.

Den 19 mars kl 19:00 har vi dessutom en Info- och frågestund om styrelsearbetet, samfälligheten och valberedningen. Vi ses i föreningslokalen Mörbylund 25, plan 2 i gången mot baksidan.

Ta chansen att prata med oss!