Arbetsgrupp för nytt TV-Avtal

Är du intresserad av att vara med i en arbetsgrupp för att se över vilken TV-leverantör och vilket TV-utbud vi vill ha som grundutbud i huset.

Avtalet går ut i år och det är dags att omförhandla eller byta leverantör.

Vill du vara med och påverka? Eventuellt samarbetar vi med de andra husen i Mörbylund.

Kontakta valberedningen eller styrelsen om du är intresserad.