Kalla element högst upp i huset (igen)

Cemi har fyllt på vatten i systemet idag så nu ska elementen fungera. Men för att de ska få full effekt så behöver du lufta dem.