Vill du ta fram ett nytt TV-utbud?

Är du intresserad av att vara med i en arbetsgrupp för att se över vilken TV-leverantör och vilket TV-utbud vi vill ha som grundutbud i huset.

Kontakta valberedningen eller styrelsen om du är intresserad.