Arbetsgrupp – Brand och säkerhet

Är du intresserad av att vara med i en arbetsgrupp som ser över säkerheten i huset? Finns det brandsläckare och brandvarnare mm där det behövs?

Kontakta valberedningen eller styrelsen om du är intresserad.