Möten med olika leverantörer

Arbetet med stambyte fortsätter. Föreningen har haft möten med olika leverantörer för att se vilka alternativ som finns. Att genomföra ett stambyte är ett omfattande projekt, både ekonomiskt och praktiskt och vi vill känna att vi gör rätt. Varken avloppsstammar eller trycksatta vattenledningar är åtgärdade sedan huset byggdes 1972. Det har endast lappats och lagats på några ställen.

Något måste göras med våra stammar och trycksatta vattenledningar. Eventuellt väljer föreningen (det krävs beslut på föreningsstämma) att göra ett stambyte. Det innebär i så fall att samtliga badrum kommer att rivas och göras om oavsett ålder, detta trots att många har renoverat sina badrum.

Just nu beräknas byggstart tidigast runt slutet av 2021. Ytterligare information kommer när vi vet mer.

Tills vidare rekommenderar vi att inga badrum renoveras om det inte inträffat en vattenskada som riskerar större skada om den inte åtgärdas.

Det finns en arbetsgrupp för stambytet. Det finns inga planerade avgiftshöjningar pga av stambyte.