Nu är det dags att ansöka om boendeparkering för 2020

Äger du en bil som du parkerar här i området? Då kan det vara läge att ansöka om boendeparkering för nästa år. Det är samfälligheten som ansvarar för parkeringarna runt våra hus och det är dit ansökan ska skickas eller lämnas.

Ansökan om parkeringstillstånd för 2020 måste vara hos Samfälligheten senast 30 november 2019.

För att få ett parkeringstillstånd behöver du fylla i Samfällighetens blankett och sedan lämna den i brevlådan på bottenvåningen vid Mörbylund 19. Du kan även maila ifylld ansökan till parkering@morbylund.se.

Tänk på att ett parkeringstillstånd inte ger dig rätt till en parkeringsplats utan endast möjligheten att nyttja områdets parkeringsplatser i kombination med en giltig parkeringsbiljett från våra automater.