Rivningsarbete på gång som kan medföra höga ljudnivåer

Efter en vattenskada i port 25 kommer nu bolaget SNB AB genomföra rivningsarbeten högt upp i huset.

Arbetet kommer pågå fram till den 25 oktober och bidra till höga ljudnivåer i samband med rivningen av de drabbade områdena.

Tiderna för arbetet är vardagar mellan 08:00 och 16:00

Om du har några frågor så har föreningen fått ett namn dit du kan vända dig.

Kontakta
Erik Bäckström på SNB AB
Mobil: 070-946 97 67