En av föreningens lokaler är uthyrd till SEHED

Föreningen har en lokal på gaveln i port 27, på plan två. Tidigare har lokalen varit uthyrd till ett företag men sedan en tid tillbaka har den stått tom.

Hantverkarna (SEHED) som ska renovera nedre husets fasad kommer att hyra lokalen under tiden de renoverar.

Vår förening har en arbetsgrupp som arbetar med att hitta lämpliga användningsområden för våra lokaler. Är du intresserad så hör av dig till arbetsgruppen: