Månadsbrev från NCC & Aros Bostad – September

Denna nyhet är skriven av NCC och Aros Bostad.

Originaltexten finns att ladda ner i PDF-format här.

Hej 

Veckorna går och hösten börjar knacka för dörren. Vårt arbete med garaget tickar på enligt vår plan och planering. 

Mikael Sjögren är den sista som vi kommer att presentera i plastledningen för hus. I sin roll i projektet ansvarar han för ekonomin och administration. Han är en levnadsglad man med stort hjärta och naturintresse. Och då har det fallit sig naturligt att bli ledare inom scouterna. 

NCC Infra kommer fortsätta sina arbeten med att återställa efter fjärvärmeschakt på Skogsslingan. Asfalteringen är nu klar och finplanering pågår.

För att lätt få tag på någon ansvarig i projektet har vi skapat en egen e-postadress. Hör av er med frågor och kommentarer till Invernesskv1@ncc.se 

Nedan kommer en kortare beskrivning över vad som kommer ske på projektet under vecka 38–41 De tider och arbetsmoment som presenteras nedan är preliminära och kan komma att ändras. 

V.38

 • #2 – Lossningsplats av material ”flaggvakt vid lotsning av lastbilar” 
 • #3 – Formning armering, gjutning av platta, balkar och väggar 
 • #4 – Återställningsarbeten efter fjärvärmeschakt finplanering

V.39 

 • #2 – Lossningsplats av material ”flaggvakt vid lotsning av lastbilar” 
 • #3 – Formning, gjutning av balkar och fundament 
 • #4 – Återställningsarbeten efter fjärvärmeschakt finplanering

V.40 

 • #2 – Lossningsplats av material ”flaggvakt vid lotsning av lastbilar” 
 • #3 – Formning, gjutning av balkar och fundament 
 • #4 – Återställningsarbeten efter fjärvärmeschakt finplanering

V.41 

 • #2 – Lossningsplats av material ”flaggvakt vid lotsning av lastbilar” 
 • #3 – Formning, gjutning av balkar och fundament 
 • #4 – Återställningsarbeten efter fjärvärmeschakt finplanering