Mer utrymme för papp och kartong i sopsorteringen

Vi har ändrat så det finns fem kärl för papp och kartong och ett kärl för tidningar och papper.

Kom ihåg att platta till kartongerna och riva sönder så mycket som möjligt i mindre delar så att mer får plats i kärlen.

Tack för att du sopsorterar!