Stambyte – gå med i arbets­gruppen

Vårt hus och hem byggdes för snart 50 år sedan. En viktig funktion är de avlopps- och vattenrör som finns i huset. Man räknar med att dessa har en livslängd på cirka 40-60 år, så det är dags att börja planera för stambyte eller stamrenovering. Det är en omfattande åtgärd som påverkar alla i huset och en stor ekonomisk utgift för föreningen. Styrelsen har börjat titta på vilka alternativ som finns angående utförande och hur det skall finansieras. Det finns alltså ännu ingen tidsplan, men en försiktig gissning är att det kan ske inom de närmaste 5 åren.

Fram tills dess är det fortsatt viktigt att vi håller koll på våra våtutrymmen och rördragningar. Sker det en skada i ett våtutrymme så måste det hanteras för att minska skador till omkringliggande lägenheter. Om någon upptäcker misstänkta fuktskador i sin lägenhet eller allmänt utrymme så är det viktigt att rapportera det snarast, så kan vi agera innan skadan blir för omfattande.

Det är önskvärt att flera i föreningen engagerar sig i denna fråga så vi får en bred och aktiv arbetsgrupp. Du är välkommen att höra av dig till styrelsen om du vill vara med.