Information från Samfälligheten

Samfälligheten har en ny webbplats där man kan hitta aktuell information om parkering, trädgårdsskötsel och snöröjning: samfalligheten.morbylund.se

Det finns planer på att göra om parkeringarna för att bättre matcha boendes behov. Vill du säga din åsikt eller ge förslag till förbättringar så kan du gå in på hemsidan ovan och fylla i den webbenkät som finns där.