Motioner till årsstämman
Sista inlämningsdag
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Det här bör vara med i motionen

Skriv en rubrik som kortfattat och tydligt beskriver vad ärendet handlar om.

Skriv vad ärendet handlar om. Inled med att skriva en bakgrund till din motion, t.ex;

  • anledningen till att du skriver motionen
  • problemställningen
  • vilka fördelar som kan uppnås
  • konkreta exempel som gör det lättare att sätta sig in i motionen

Skriv eventuella frågor i motionen angående det du motionerar om, direkt riktad till styrelsen.

  • Frågorna ska vara enkelt uppställda i en punktlista.
  • Frågorna ska vara numrerade.
  • De ska tydligt visa att det är frågor.
  • Det ska tydligt framgå att du vill ha konkreta svar från styrelsen på dina frågor.

Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta. Ge alternativa förslag. Om det första förslaget avslås kanske du har ett alternativ som är nästan lika bra, som stämman kanske godkänner i stället.

Fundera över vilka argument styrelsen kan tänkas använda för att motionen ska avslås. Förbered dig genom att redan i motionen täcka upp dessa argument med dina tungt vägande motargument.

Lägg gärna in i motionen att om det finns några frågor så vill du gärna att styrelsen tar kontakt med dig.

Skriv under dokumentet med ditt namn och vilket datum det lämnats in.

Skicka eller lämna personligen din motion till styrelsen.

Skapa din motion