Elmätaren sitter i ett vitt skåp innanför dörren till lägenheten. Förutom att visa förbrukad el på displayen så rapporteras data in och blir till underlag som faktureras ut en gång i kvartalet via månadsavgiften. I skåpet finns även säkringar. Om du får ett lokalt elavbrott i lägenheten så kan det vara en säkring som gått.

Om du flyttar så får du och nästa boende justera ev elkostnader internt beroende på när i perioden som överlåtelse sker.

Förslagsvis kan man fördela på följande sätt:

Ta senaste fakturan och dela upp den på antal dagar och multiplicera med de dagar du själv bott i lägenheten på icke fakturerad period.